Roku 1639 vypálili Hostomice Švédové, stržen byl i pivovar, jenž v krátké době opravený v polovině 17. Století vaříval sedmi a půl věrtelové várky (asi 18 hektolitrů).Od roku 1738 byly Hostomice již městem s novám výročním trhem. V polovině 18. Století vystavoval hostomický měšťanský pivovar ročně až 1400 hektolitrů piva.

Před polovinou století následujícího pivovar vyhořel, což se opakovalo i v roce 1857, kdy spolu s ním shořelo na 27 domů. Zničený pivovar byl vystavěn zcela nově a již v moderním duchu, přestože se tento trend na roční produkci nikterak neprojevil a pivovar hostomické městské obce i nadále vystavoval jen něco málo pře tisícovku hektolitrů piva za rok. Malá byla i varna, u které se udával var 18 hektolitrů mladiny. Pivovárek. Navíc zařízený na ruční pohyb a pronajímán. V šedesátých letech předminulého věku až do roku 1870 sládkoval v hostomickém pivovaře zdejší rodák František Hejtmánek, výrazná postava našeho pivovarnictví a pozdější dlouholetý správce smíchovského akcionářského pivovaru, dnešního pivovaru Staropramen. Ve výše uvedeném roce ho nahradil sládek Přibyl, křestním jménem též František. Hostomický pivovar byl ještě ke konci 19.století rekonstruován a zařízen na stojní provoz. Várky se zvýšily na var 30 hektolitrů horké mladiny. Sládek a nájemce se v tomto čase uváděl Hynek Janda, po jehož smrti v roce 1894 pivovar převzala jeho žena a vdova, Anna Jandová, která v témže roce podnik od obce odkoupila a dále vedla ve vlastní správě. Jandová, v té době padesátnice, musela být vskutku energickou osobou, neboť v pivovaře asi i sládkovala a to až do roku 1907, kdy se znovu vdala za sládka Antonína Krubnera.

Výkon zrekonstruovaného pivovaru se zvýšil jen nepatrně a stále se tak jednalo o malý, skromně vystupující podnik s ročními výstavy kolem 1500 hektolitrů piva.

V roce 1919 zemřela Anna Jandová Krubnerová a pivovar, stejně v té době nevařící, převzal její manžel. Dalším vlastníkem pivovárku se stal Václav Greif, zdejší statkář a příbuzný kdysi tu působícího Františka Hejtmánka. Greif od roku 1929 v pivovaře i sládkoval. Teprve za něj se hostomický pivovárek dočkal kýžené renesance, když jeho produkce dostoupala na dohled dvěma tisícům vystavených hektolitrů piva ročně. V roce 1937 padl zdejší rekord – 1901 hektolitr!

Pivovar však, aniž by to kdo tušil, čekala závěrečná „pětiletka“ činnosti. Od roku 1938 vyla vedle Greifa spolumajitelkou pivovaru Milada Kleinová, sládkem se na poslední roky stal Jindřich Helvich.

V této sestavě nadešel rok 1942 a sním i nucená uzavírka a zastavení pivovaru s konečným číslem v kolonce staletých hostomických výstavů 477 hektolitrů. Ani po skončení války se jeho provoz již neobnovil a pivovar bylv roce 1947, ostatně krátce před jistým znárodněním, definitivně zrušen.

Čerpáno z Encyklopedie PIVOVARŮ Čech, Moravy a Slezska I.díl Střední Čechy autor: Pavel Jákl

Děkujeme Ti Pavle

Kontakt

Pivovar Hostomice

Pivovar Hostomice, Pivovarská 214, 267 24 Hostomice / Štěpán Kříž / sladek@pivovarhostomice.cz / tel.: 603 712 953 (8:00 – 15:00)

Kudy k nám